Enter your keyword

Enneagrammets historia

Enneagrammets historia

Enneagrammets historia

Redan de gamla grekerna var mycket intresserade av Självinsikt. ” Känn dig själv” stod det ovanför oraklet i Delphis tempel år 42 f.Kr. Dit färdades kungar och generaler för att söka råd.

Själva symbolen och grundpsykologin bakom Enneagrammet har också sitt ursprung ända tillbaka till de gamla grekerna. Bland andra Sokrates, Platon och hans elever Neoplatonisterna delade in egenskaper i nio grupper. Neoplatonisterna skrev en bok som hette ”The Enneads” som beskrev nio olika synsätt.

Från mitten av 1900-talet började Enneagrammet utvecklas till den psykologiska modell som man använder idag. Det har varit ett flertal psykologer och forskare som byggt vidare på varandras arbete så det finns ingen ensam grundare. Två av dem som betytt mest för starten var dock Oscar Ichazo och hans elev Claudio Naranjo – båda sydamerikaner.

Spridningen av Enneagrammet startades av Oscar Ichazo i Chile och spred sig till med hjälp av Claudio Naranjo till Californien på 70-talet och modellen har sedan spridits ut över hela världen. Det finns en internationell Enneagramförening – International Enneagram Association – som startades i USA 1994. Organisationen är sammanlänkande organ med medlemmar från hela världen och ett 20-tal lokala föreningen i länder som; Chile, Canada, Colombia, Korea, Spanien, Sverige, Danmark, Finland m.fl.

Idag används Enneagrammet som verktyg för ökad självinsikt och kunskap om andra av coacher, ledarutvecklare, organisationskonsulter, terapeuter, lärare och många andra yrkesgrupper. Det används också som verktyg för att skapa trovärdiga roller och gestalter i filmer och böcker av regissörer, skådespelare och författare. Det lärs också ut på många universitet i USA – bl.a. på Standford – och flera universitet i Europa och Sydamerika.

Eftersom det inte finns någon enskild grundare av Enneagrammet så ägs modellen heller inte av någon. Det är ett ”open source” verktyg vilket gör att det inte krävs en massa dyra kurser eller licenser för ger en bredd och djup som få andra personlighetsmodeller.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.