Enter your keyword

Så kommunicerar Nian – medlaren

Så kommunicerar Nian – medlaren

Så kommunicerar Nian – medlaren

Vi fortsätter vår serie om Kommunikation baserat på hur olika grundstrategier i Enneagrammet kommunicerar. Hur talar och lyssnar de och vad är typiskt för deras kroppsspråk? Vad ska man tänka på när man kommunicerar till dem och hur kan de själva utvecklas för att nå fram bättre?

Nian – Medlaren

  • Sätt att tala

”Nior” talar ofta på ett reflekterande och ibland lite långsamt sätt. När de ska förklara eller berätta något ger de ofta mycket detaljerad information. De kan också ha en tendens att upprepa samma sak fast på olika sätt. De är måna om att låta alla synpunkter komma fram. De använder samtyckande ord som Jo och mmmmmm när de inte vet om de håller med. För att behålla harmonin i olika relationer kan de ibland utforma sitt budskap efter vad de tror att den andre vill höra. På detta sätt kan flera personer få olika information om samma sak vilket skapar otydlighet.

  • Kroppsspråk

Personer med denna strategi har ofta ett mjukt och avslappnat kroppsspråk med mycket leenden. De utstrålar en slags avväpnande vänlighet vilket gör att de t.ex. ofta blir tilltalade av främlingar på stan. Tänk t.ex. på Fredrik Skavlan, Jan Eliasson och Agneta Fältskog. Det är svårt att avläsa negativa känslor på deras kroppsspråk – ansiktet kan dock vara mer uttrycksfullt.

  • Sätt att lyssna

När de lyssnar är Nior känsliga för meningsskiljaktigheter. De försöker höra vad motparten vill att de ska säga för att undvika att disharmoni uppstår. De ogillar krav på sig själva att förändras vilket gör att de då kan blockera sig och avfärda det de hör helt.

  • Att tänka på för ”Nior”

Var kortfattad och konsekvent i ditt sätt att beskriva saker. Att säga ett ärligt Nej med en kort motivation gör dig tydligare och andra förstår dig bättre. Använd din förmåga att se saker från flera håll men fokusera på huvudfrågan. Om du ska ge feedback så fokusera på ett problem åt gången. Skala bort alla ord som kanske, men, eventuellt etc. när du uttrycker dig – både i tal och skrift.

  • Att tänka på när du kommunicerar med Nior

Ta inte ett Jo eller mmmm för ett Ja. Hjälp Nian att ta redan på vad hen verkligen vill genom att lyssna och vara empatisk. Försök att själv se saken ur olika synvinklar och sätt situationen i ett större sammanhang. Om du ger negativ feedback gör det i form av förslag på förändring – inga krav. Hjälp Nian må bra med den åtgärd hen beslutar sig för.

I nästa blogginlägg presenteras Ettan – Förbättrarens kommunikationsstil!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.