Enter your keyword

Nio sätt att inte vara närvarande

Nio sätt att inte vara närvarande

Nio sätt att inte vara närvarande

                                    ” Jag kan bara styra det jag är medveten om, det jag är omedveten om styr mig                                                                                                         – medvetenhet gör mig starkare”                                                                                    John Withmore

Vi är många som önskar bli mer närvarande i nuet. Det är då vi mår bra, är i balans och kan relatera till varandra på ett ödmjukt sätt. Men det räcker inte med att veta vad som gör oss mer närvarande. Vi behöver också öka vår medvetenhet kring typiska mönster i vårt beteende som begränsar. Då vet vi vad vi ska se upp med. Den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet beskriver nio olika livsstrategier som alla har sina typiska sätt att inte vara närvarande.  Fundera över vad du känner igen mest nedan, vad är det du behöver se upp med?

Ettan, förbättraren: Att vara duktig, ta ansvar och ha koll. Att lyssna till och tro på sin ”inre tillrättavisare” och vara övertygad om att den leder en rätt. Att på alla sätt försöka bete sig ”rätt” enligt ”tillrättavisarens” måttstock och trycka ner känslor och impulser som går emot den. Man kanske även tror att tillrättavisande hjälper andra. Svårt att slappna av och vara nöjd med det man gör.

Tvåan, hjälparen: Att söka andras gillande. Att behöva få bekräftelse av omgivningen för att känna sig värdefull, och att se till att få bekräftelse genom att ta hand om andras behov. Det kan också handla om att demonstrativt visa sig varm, kärleksfull, uppmärksam. Andra ska lägga märke till hur mycket man ”ger”. Att glömma sina egna behov och även riskera att fastna i andras.

Trean, presteraren: Att förlora sig i sina prestationer, hur man ska lyckas och hur detta ska synas. Att tro att ens värde beror på om man lyckas eller inte och identifiera sig med sitt ”CV”. Att fokusera på att hitta det som utmärker en, som gör en mer framgångsrik än andra, så att man kan få den bekräftelse man längtar efter. Leder en bort från att vara autentisk.

Fyran, individualisten: Att alltmer fokusera inåt. Att allt man upplever filtreras känslomässigt och att man är övertygad om att allt man känner är ”sant”. Att läsa av andra genom ett känslofilter och lätt tolka in avståndstagande – att man inte är accepterad eller inte får vara med. Ofta handlar det om längtan efter det man inte kan få.

Femman, undersökaren: Att alltid behöva förstå. Att dra sig in i sitt huvud eftersom man upplever världen och andra människor som påträngande och krävande. Att även dra sig undan fysiskt fokuserar på sina egna intressen och intellektuella förståelse. Att samla på information och försöka hålla kvar den mentalt. Leder till en egen förståelse av omvärlden – ofta utan tillräcklig ”reality-check”.

Sexan, den lojale: Att söka trygghet i framtiden. Att tro att man behöver förberedda sig på allt som kommer och tänka på olika problemscenarier. Det kan handla om relationer till nära och kära, den egna hälsan, ekonomi, världsläget etc. Att försöka förbereda sig på hur man ska hantera de olika scenarierna, ibland handgripligt. Att vara pessimistisk om sig själv och andra och projicera sin oro på omgivningen. Att vara misstänksam – särskilt mot auktoriteter.

Sjuan, entusiasten: Att behöva ständigt ny stimulans. Att känna sig rastlös och otillfredsställd med vad man har/gör i livet. Att snabbt vilja komma bort från dessa obehagskänslor genom att aktivera sig med allt som distraherar och känns roligt – ofta för stunden bara. Att fantisera sig bort om resor, relationer och andra möjligheter i livet. Fantasin skapar en mental ”lyckokänsla” som inte handlar verkligheten.

Åttan, utmanaren: Att känna behovet att utmana sig själv och andra. Att förlora sig själv i sin strävan att ta i och trycka på för att få saker att hända och få sin vilja igenom. Att använda en massa kraft i allt man gör,  vilket kan verka skrämmande. Att därför ta på sig mer än man kan klara av och inte ha någon till att stanna upp och reflektera och lyssna inåt. Känsligheten och empatin för en själv och andra minskar.

Nian, medlaren: Att till varje pris vilja behålla sin – och andras – nöjdhet. Att förlora sig själv i olika göranden som blir en slags bedövning – bort från olustiga känslor och konflikträdsla. Det kan vara att försvinna in i böcker, filmer, tv-serier, att baka, fixa i trädgården. Aktiviteten är en ”istället för”-aktivitet, för det finns saker som man egentligen skulle behöva göra som handlar om ens liv. Man kan fastna och tappa riktning.

Blir du nyfiken på att lära dig mer om Enneagrammet? Se vårt kalendarium för öppna föredrag och kurser!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.