Enter your keyword

Teamroller – Ettan, förbättraren

Teamroller – Ettan, förbättraren

Teamroller – Ettan, förbättraren

Är du den som förbättrar och tar ansvar i ditt team? Vi fortsätter vår bloggserie om nio olika teamroller.

Ettan – förbättraren som teammedlem

De som har Ettans strategi har som främsta drivkraft att nå fulländning, att allt de gör och bidrar till ska bli så bra som det bara går – helst perfekt. Därför har de utvecklat en förmåga att se det som är fel eller inte är tillräckligt bra. I ett team bidrar de med sin förmåga att planera, ta ansvar och att driva saker framåt. De är duktiga på att göra realistiska tidsberäkningar. Helst vill de att ramar och direktiv ska vara tydliga så att de vet om de och teamet gör ”rätt”. Eftersom de vill att allt ska bli så bra som möjligt har de ofta koll på alla detaljerna. Om de leder teamet tar de extra mycket ansvar – de vill leda genom att vara ett gott föredöme. Under ökad stress kan de dock ha svårt att delegera eftersom de inte litar på att andra kan göra ett lika bra jobb som de själva.

I nybildade team vill Ettan fokusera på att formulera uppgifter. Vad ska göras och hur ska det gå till. De har ett behov att kunna föreställa sig hur det ska bli i praktiken och blir otåliga om andra vill prata mer om teorier och strategier. Om det inte finns en uttalad ledare i gruppen – eller om Ettan uppfattar ledaren som svag och otydlig – kan de själva gå in i rollen som informell ledare. De är drivna och vill åstadkomma resultat med hög kvalité vilket gör att de ibland uppfattas som negativa och tillrättavisande av de andra.

Om det uppstår konflikter i gruppen tar de fram sin rationella sida för att snabbt lösa dem. Om detta drar ut på tiden blir de otåliga och kan omedvetet visa sin frustration genom suckar och sura miner.

Utvecklingstips

  • Var mer flexibel och öppen för dina teammedlemmars olika lösningar
  • Tänk på ditt kroppsspråk, även om du försöker dölja irritation så skiner det igenom – bättre att vara ärlig om hur du känner.
  • Det är bra att ha roligt och slappna av tillsammans också – även på arbetstid. Det hjälper arbetet framåt när alla trivs.

Vill du lära dig mer om Enneagrammet? Läs om våra kurser här!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.