Enter your keyword

Vad är självinsikt?

Vad är självinsikt?

Vad är självinsikt?

Vi har alla, under vår livstid, övat in ett sätt att tänka, känna och agera som vi identifierar som oss själva. Detta sätt att vara är till stor del omedvetet. Vi är i olika grad på ”autopilot” och det är självklart för oss att göra, tänka och känna som vi gör. Detta vårt ”jag” är något som vi tränat in sedan barnsben. Redan som mycket små märkte vi att om vi gjorde på vissa sätt så fick vi mer av våra grundläggande behov tillgodosedda – det blev som en strategi för oss. Ju mer otrygg vår uppväxt var desto mer har vi behövt använda oss av vår strategi och desto djupare sitter vi fast i den som vuxna. En tryggare uppväxt där vi fått mer av våra behov av kärlek och tillit tillgodosedda gör att vi har ett bredare register att agera ifrån.

Att utveckla en god självinsikt handlar om att;

– bli medveten om sina styrkor och använda dem konstruktivt

– medvetet arbeta med sina utmaningar och begränsande mönster

– kunna agera medvetet utifrån den situation eller person man möter.

Eftersom vårt beteende är så självklart för oss att vi oftast inte ser det, kan en modell eller verktyg underlätta vårt sökande efter självinsikt.

En känd statistiker vid namn George Box sa en gång: ”Alla modeller är fel men en del är användbara”.

En väldigt användbar modell för att öka sin självinsikt är Enneagrammet. Den förklarar långtifrån allt men den är en mycket god hjälp i att identifiera sina styrkor och utmaningar. Enneagrammet visar också de omedvetna drivkrafterna bakom våra beteenden. Genom att använda kunskaperna man får och genom daglig självobservation kan man bli mer effektiv, ägna mindre tid åt irritation och känna ökad harmoni och trivsel. En viktig faktor när det gäller självobservation är att inte döma sig själv utan ha tålamod med att förändringar tar tid. Ju oftare man stannar upp och observerar desto lättare blir det att välja sätt att agera som är bra både för sig själv och för sin omgivning.

Ju mer vi stressar och mår dåligt desto mer låser vi oss till vår strategi och vi är samtidigt alltmer omedvetna om den. Det som händer då är att vi ”överanvänder” våra styrkor så att de vänds till utmaningar. Om t.ex. mina styrkor är att vara en stark och ansvarfull ledare som är tydlig och rakt på sak kan jag, när jag överanvänder de styrkorna, istället vara dominant, hård och aggressiv. Att bli medveten om sitt typiska beteende under stress och press gör att man känner igen signalerna i tid – innan det går för långt. Att utvecklas handlar inte om att lägga sig till med nya beteenden och vanor, utan om att skala bort begränsande beteenden, tankar och känslor.

I många sammanhang pratas det idag alltmer om att vi behöver vara mer närvarande i nuet. Detta är även en förutsättning för god självinsikt – vi behöver vara närvarande och medvetna för att tydligt se oss själva. Därför är det mycket värdefullt med någon form av övning – gärna daglig –  och ökar vår närvaro. Det kan vara meditation, yoga, naturupplevelser eller något annat som stillar vårt sinne.

Självinsikt nämns idag allt oftare som den viktigaste egenskapen för goda ledare och effektiva medarbetare.

Här beställer du vår bok SJÄLVINSIKT – nyckeln till att utveckla dig själv och andra! 

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.