Enter your keyword

Så kommunicerar Fyran – Individualisten

Så kommunicerar Fyran – Individualisten

Så kommunicerar Fyran – Individualisten

Hur når jag fram till den kreativa och lite speciella Individualisten? Och vad ska den som har denna strategi tänka på för att nå fram ännu bättre till andra? Detta ska vi försöka ge svar på i denna blogg om Individualistens kommunikationsstil.
Fyran – Individualisten

  • Sätt att tala

De som har Fyrans strategi sätter sina känslor främst och det märks på deras sätt att tala. De använder ofta känsloladdade ord och ger målande beskrivningar. De pratar också ofta öppet om sina egna känslor – både nuvarande och historiska. De vill att samtal ska vara äkta och meningsfulla och ställer därför gärna personliga frågor till andra. Mingel-miljöer med mer ”ytliga” samtal är oftast inget de gillar, de vill prata om det som berör.

  • Kroppsspråk

Eftersom de vill ha ärlig och personlig kontakt med andra vill de ha total uppmärksamhet från den/de de kommunicerar med. Ögonkontakt är mycket viktigt. De kan lätt – utan att de har sagt särskilt mycket – uppfattas som intensiva och angelägna. En del koreografer som arbetar med Enneagrammet menar att Fyror kan kännas igen på att de gärna står lite snett.

  • Sätt att lyssna

De som har denna strategi går genom livet med en känsla av utanförskap som är mer eller mindre stark beroende på deras känsloläge. Därför lyssnar de ständigt efter om de blir avvisade eller får vara med i olika sammanhang. De lyssnar också efter om de blivit förstådda. Eftersom de har nära kontakt med sitt eget förflutna kan de också lyssna efter om det de hör påminner om något/någon de hört förut.

  • Att tänka på för ”Fyror”

Tänk på att du har lätt att känna dig utanför och att det oftast handlar om din egen inre upplevelse och inte andra människors avsikt. Din fantasi är livlig och ibland gör den att du tolkar in saker i det som sagts som inte alls stämmer. Öva på att ta andra på orden. Ibland kan dina ”sanningar” vara sårande för andra och de kanske inte är den helt objektiva sanningen heller, utan din åsikt. Det är också bra för dig att vara mer återhållsam med det som är personligt – välj vilka du vill dela med.

  • Att tänka på när du kommunicerar med Fyror

Se till att ha full uppmärksamhet på Fyran, lyssna med empati till vad de säger. Var så personlig du kan så länge det känns bekvämt för dig. Hjälp Fyran att känna sig inkluderad och lyssnad på i team och andra grupper. Och var rak och ärlig – de har mycket stark intuition och märker direkt om du inte menar det du säger. Var medveten om att det du säger kan omtolkas av Fyrans fantasi så lägg gärna extra tid på att se till att ni verkligen förstått varandra.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.