Enter your keyword

Nio fasetter av människans potential

Nio fasetter av människans potential

Nio fasetter av människans potential

Visst vill vi alla utveckla vår potential? Men vad kan det innebära, hur skulle det kunna se ut?

Utvecklingsmodellen Enneagrammet beskriver nio grundläggande livsstrategier med sin unika potential. Var och en av oss har en strategi som vi föredrar och den potentialen är också mer lättåtkomlig för oss. Men när vi är i balans – mentalt, emotionellt och fysiskt – får vi lättare tillgång till de andra strategiernas potential. Nedan följer exempel på vad vi alla har möjlighet att utveckla. Vad skulle du behöva mer av?

 • Ettan – förbättraren. Att vara villiga att offra en del av vår bekvämlighet för ett gott syfte och för andra. Att sträva efter att det vi engagerar oss i ska ha hög kvalité. Att agera på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt mot våra medmänniskor och i samhället.
 • Tvåan – hjälparen. Att älska oss själva och andra. Att uttrycka kärlek och visa omtanke och medkänsla med varandra. Att engagera oss i andras liv med empati, ödmjukhet och en lyhörd respekt för varandras integritet. Att verkligen lyssna på varandra med närvaro och ett öppet intresse.
 • Trean – presteraren. Att sträva efter att utveckla vår högsta potential – bli vårt bästa jag. Och att samtidigt vara i kontakt med en stark känsla av värdefullhet – oavsett prestation. Att tro på oss själva och varandra och ingjuta hopp för framtiden.
 • Fyran – individualisten. Att verkligen uppskatta och värdesätta det unika och komplexa i oss själva och andra. Att känna och acceptera alla våra känslor utan att vare sig förstora, förminska eller agera ut dem på andra. Att med medkänsla lyssna på andras uttryck av sorg och smärta.
 • Femman – undersökaren. Att närma sig livet med stor och öppen nyfikenhet och en önskan om att förstå mer. Och att inse att det alltid finns mer att förstå om vi är öppna för det. Att bidra med sin kunskap till världen. Att kunna förhålla sig objektivt och se till fakta när det är vad som behövs.
 • Sexan – den lojale. Att känna tillit till sig själv, till andra och livet. Att i krissituationer modigt och lojalt ställa upp för sina medmänniskor. Att vilja belysa komplexiteten i tillvaron genom att söka flera olika vägar och lösningar – i demokratiskt samarbete med andra.
 • Sjuan – entusiasten. Att med en optimistisk inställning till sig själv, andra och livet känna och sprida glädje och tacksamhet. Att förhålla sig öppen och flexibel till livets alla möjligheter, utan att värdera. Att med känslighet vara ett ljus i mörkret för andra och lyfta fram ”guldet” ur varje situation.
 • Åttan – utmanaren. Att vara tydliga med oss själva och omgivningen om vad vi vill. Att säga som det är – när det behövs. Att skydda dem som vi uppfattar är ”svagare” än oss själva. Att stå upp för rättvisa och sanning så att varje människa behandlas med respekt.
 • Nian – medlaren. Att acceptera oss själva och andra som dem vi är. Att vara villig att försöka sätta sig i andras situation och se i deras perspektiv. Att öppna våra vyer och ha en större tolerans för det och dem som är olika oss. Att se till allas nytta vid beslut – inte bara min egen. Att ha tålamod att vänta in och låta nya lösningar komma till oss.

Våra kurser ger dig möjlighet att utveckla din potential – som ledare, medarbetare och medmänniska. Läs mer här!

One Comment

 1. Peter Nord
  jun 9, 2017

  Härlig sammanfattning! ?☺️

Post a Comment

Your email address will not be published.