Enter your keyword

Så kommunicerar Trean – presteraren

Så kommunicerar Trean – presteraren

Så kommunicerar Trean – presteraren

Vad ska jag tänka på när jag kommunicerar med en person med Treans strategi ? Vad ska jag som har Treans strategi tänka på i min kommunikation? För att bli en bättre kommunikatör kan du bli bättre på att matcha olika strategier och bemöta dem så som de önskar att bli bemötta. Det kan också vara bra att bli medveten om hur andra uppfattar dig och din kommunikation. I vår serie om lika kommunikationsstilar tar vi idag upp Trean, även kallad presteraren.

Trean – Presteraren

  • Sätt att tala

De som har Treans strategi är mål- och resultatfokuserade. Det märks även i deras sätt att tala. Det är ofta snabbt, logiskt och lätt att förstå. De ”slösar” inte med orden. De håller sig helst till ämnen som de kan något om och där de kan ge en positiv bild av sig själva. De vill gärna ”marknadsföra” sig och vad de har på gång. Samtal om ämnen som de inte behärskar eller som drar ut på tiden gör dem otåliga, vilket märks.

  • Kroppsspråk

Treor ger ett samlat och självsäkert intryck. Kläderna är ”rätt”, sitter bra och de har en lätt uppsträckt hållning. Deras fokus är utåt på omgivningen för att läsa av hur andra uppfattar dem. När de tycker att andra upptar deras tid ”i onödan” talar det om det genom att signalera otålighet och ointresse.

  • Sätt att lyssna

När de lyssnar på vad någon annan säger är de särkilt känsliga för hur det som sägs kan påverka dem själva och deras framtoning. Finns det risk att det stör deras mål? De är också mycket känsliga för hur säker den andre verkar och sorterar snabbt in andra i hierarkier av ”bättre än” och ”sämre än”.

  • Att tänka på för ”Treor”

Försök släppa bilden av hur du vill framställa dig själv och våga vara mera ärlig och autentisk. Det gör att du får verklig kontakt med andra människor. Var vänlig och lagom personlig även mot dem du dömt som ”ointressante”, träna på ödmjukhet. Våga dig in på samtal med mer känslomässigt innehåll och bjud på dina egna misslyckanden – det gör dig bara mer mänsklig. Du är bra på att peppa och inge hopp – slösa med det!

  • Att tänka på när du kommunicerar med ”Treor”

Var så kortfattad och koncis som du kan och fokusera på resultat och den mest effektiva vägen dit. Var ödmjuk, prestigelös och försök inte konkurrera med dem, då sluter de sig. Ska du sälja in något till en Trea så ge dem känslan av att det du har håller hög klass och är beprövat. Om du ska ge negativ feedback så försäkra dig om att tid och plats passar. Formulera dig så att det du säger kan hjälpa Trean att bli mer effektiv eller framgångsrik. Använd deras tävlingsinsikt och hjälp dem se hur förändring kan hjälpa dem nå sina mål. Var konkret och praktisk. Låt Trean veta att du litar på att han eller hon handlar effektivt.

I nästa blogg presenteras Fyrans – individualistens kommunikationsstil!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.