Enter your keyword

Femman – undersökaren – som ledare

Femman – undersökaren – som ledare

Femman – undersökaren – som ledare

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att utveckla en effektiv organisation genom undersökande, övervägningar och planering så att alla delar hänger ihop och människor arbetar för ett gemensamt uppdrag. 

I vår serie om olika ledarstilar med utgångspunkt i de olika strategierna i Enneagrammet har vi nu kommit till Undersökaren. Här har vi en chefstyp som oftast blir det för att de är den mest kunniga på verksamhetsområdet de arbetar med – expertchefen. Undersökarens starkaste drivkraft är att vara kompetent och kunnig och därför vill de oftast inte ta en chefsroll om de inte verkligen behärskar ämnet. De ser sig själva som problemlösare och för det krävs kompetens. En grundegenskap hos Undersökaren är att de samlar på sig information och fakta och sedan processar detta – i sina egna tankar – och sedan kommer med lösningar/idéer etc. För att göra detta behöver de gå undan och vara ostörda så egen tid är mycket viktigt för personer med denna strategi. I gruppsammanhang kan Undersökaren vara lite tyst och sitter helst och lyssnar och tar in allt som sägs. Om det ska fattas beslut vill de inte göra det vid sittande bord, de vill ha tid att processa eller ha fått information i god tid innan. Vid stress kan de fastna i faktasamlandet och tycker aldrig att de har fått ihop tillräckligt – det finns alltid mer information att hämta in.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är  – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Undersökarens ledarstil

Som ledare är Undersökare ofta mycket strategiska och de kommer fram till sina strategier genom noggrann analys och utifrån den dra de sedan egna slutsatser. Därför uppfattas de ofta som nytänkande och uppfinningsrika. Eftersom de är experter inom sitt arbetsområde så skapar det en trygghet för medarbetarna – man kan alltid fråga chefen och få ett kunnigt svar. Dessutom har de ett djupt intresse för sitt område och tröttnar aldrig på att ta till sig ny kunskap och dra nya slutsatser – det är verkligen uthålliga och stannar oftast länge på samma arbetsplats.

Undersökare intar ofta en observerande roll tillsammans med andra vilket gör dem till mycket goda lyssnare. Eftersom de vill förstå saker och ting är de nyfikna och ställer intresserade frågor vilket får medarbetarna att känna sig hörda. Vid problem har de förmågan att se saker från en objektiv synpunkt och kan på det sättet hjälpa till att ge kloka råd när medarbetare hamnar i känslomässiga låsningar.

Utmaningar i Undersökarens ledarstil 

Eftersom de vill processa all information på egen hand kan Undersökare tillbringa alltför mycket tid i enrum och låta medarbetarna klara sig själva. Vid ökad stress har de svårt att känna att de fått tillräckligt med information – det finns alltid mer att ta in – vilket kan göra att de har svårt att få saker ur händerna. Deras drivkraft att samla information gör också att de kan uppleva att om de lämnar den ifrån sig så har de förlorat något. Därför kan de vara lite hemlighetsfulla med vad de vet. De kan också glömma bort att ta med andra i problemlösningsprocesser och bara leverera färdiga svar.

I sociala sammanhang känner de sig ofta obekväma och de kan vara reserverade när det gäller sitt privatliv vilket kan skapa ett avstånd till medarbetarna. Att hålla personalmöten och dylikt kan också vara något de minimerar, främst för att de känner sig obekväma både med att stå i rampljuset och att prata om andra saker än deras specialområde. Mindre mogna Undersökare tappar sin lyssnade förmåga och det blir mest monolog i samtal med dem. De ställer få frågor själva men kan breda ut sig om de själva får en fråga inom sitt intresseområde. De har också en tendens att tycka att de som inte tänker som de själva är idioter och har ofta en cynisk bild av sin omvärld.

Tips för utveckling

  • Tänk på hur du kommunicerar – andra kanske bara vill ha ett kort svar, inte en hel utredning.
  • Ta dig tid att dela med dig av din tankeprocess – gör dig tillgänglig för andra
  • Kliv fram, agera och ta ledarskap, tala om vad du tycker först.
  • Agera , prova , gör – man kan inte lära sig ledarskap genom managementlitteratur
  • Enbart tankar gör att du inte är närvarande – ha kontakt med din kropp och dina känslor också
  • Se andra människor som givare och inte bara att de vill ha något av dig

Exempel på ledare som verkar vara Undersökare: Bill Gates, Lars von Trier, Albert Einstein, Stephen Hawking, David Lynch, och Annie Leibowitz.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.