Enter your keyword

Intervju – självinsikt underlättar vårt självstyre!

Intervju – självinsikt underlättar vårt självstyre!

Intervju – självinsikt underlättar vårt självstyre!

I detta inlägg har vi intervjuat Anna Elgh, VD för vår kund Svenska Retursystem. De är just nu på en spännande resa på väg mot en mer självstyrande organisation. Anna berättar om effekterna av att arbeta med självinsikt och hur det lagt grunden för arbetet med självstyre.

Kan du beskriva hur ert arbete med EnneagramCenter utvecklades?

Vår Operationschef tog ett initiativ och inledde då arbetet mer er i Operations. De vittnade om att det var spännande, att Enneagrammet var ett helt annat verktyg, Vi hade ju jobbat med DISC i organisationen tidigare. Men den är ju inte alls så nyanserad och användbar som Enneagrammet. Deltagarna berättade att det här var väldigt intressant och hade gett mycket i diskussionerna. Och sen gav det ena det andra, nästa team och nästa team och till slut så var vi igång med alla. Det växte fram och skapade en nyfikenhet, alla såg mycket värde i det.

Vilka effekter har du sett?

Det är framförallt att vi fick en ökad medvetenhet om oss själva och våra fallgropar men också ökad förståelse för varandra och var vi hade våra luckor. Det är bra om vi kan komplettera varandra. Det lärde oss också att kunna identifiera när vi hamnar i stress. Ja, en ökad medvetenhet, på många områden. Inte minst en ökad medvetenhet mellan kolleger i olika team. För vi har haft en stor öppenhet om det här och det har skapat väldigt många bra diskussioner.

Sen har vi ju även använt det när vi skulle börja fundera över sammansättningen av våra fokusgrupper. Då tittade vi på Enneagrammet så att vi inte satte ihop en fokusgrupp med för få Enneagramstrategier.

Det var också väldigt spännande när ni var med på vår ledardag förra året. När vi delade in oss och alla med samma strategi jobbade tillsammans, oavsett roll. Det var väldigt klargörande.

Nu jobbar ni mot att bli en mer självstyrande organisation, varför det?

 Vi har nog haft mycket av tänket i oss men det var ju du och Ann som pekade på det här med självstyre via boken Reinventing organizations av Frederic Laloux. Det blev en inspiration. Men från början var det inte tal om att vi skulle ta bort chefer. Det handlade mer om att skapa ett annat klimat och en annan typ av dialog. Det arbete vi redan hade gjort med er hjälpte oss väldigt mycket. Det blev så tydligt hur de här fallgroparna i ens strategi hindrar en bra kommunikation.

När vi sen började gå på TUFF ledarskapsträning blev det tydligt hur mycket i det som vi chefer kommunicerar och tar på oss som blir ett hinder för våra medarbetare. Som gör att de inte riktigt kliver fram. Då måste man börja kommunicera på ett annat sätt. Det är intressant att se vad som händer när vi ledare tar ett kliv tillbaka.

Hur ser du att arbetet med självinsikt och Enneagrammet har påverkat arbetet att gå mot ökat självstyre?

Vi hade inte kunnat ta det här steget tidigare. Det faktum att organisationen har jobbat med mer självinsikt har gjort att steget mot självstyre har känts mer naturligt. Man blir mer rustad att gå in i den här processen eftersom man vetat hur ens Enneagramstrategi fungerar. Vi har pratat och jobbat mycket kring det.

Vi har också adderat flera konkreta verktyg kring hur jag ska göra med mina fallgropar. T.ex. hur jag ska uttrycka mig för att jag inte ska uppfattas som de negativa delarna i min strategi eller vad i min strategi är en tillgång i den här processen. Till exempel hur man agerar i feedbacksamtal; jag är ju tydlig och därför är det inget problem för mig att vara tydlig i ett sådant samtal. Men eftersom jag samtidigt har väldigt bråttom har jag fått verktyg för att vara kvar och lyssna in läget, att inte ha så bråttom att gå mot lösning. Någon som t.ex. har Tvåans strategi behöver jobba mer på att vara tydlig istället.

Är det inom något annat område än feedback där du ser att du verkligen behövt utvecklas?

 Ja, det är ju det här med att ta ansvar, det faller sig väldigt naturligt för mig. Vi hade t.ex. ett möte i ledningsgruppen där det blev så tydligt hur jag tog på mig allas problem och försökte lösa dem. Det ska jag ju inte göra. Men jag tänker att ”Det där är inget jobbigt – jag kan hjälpa till”, vilket får helt fel resultat. Vi pratade om det och jag har sagt att jag inte kommer att göra det i fortsättningen. En medarbetare som är väldigt positiv sa ”men det är ju så skönt när du tar hand om problemen”. ”Jamen, då får det bli lite oskönt här då ett tag,” sa jag.

Detta är en träning varje dag för mig – det är små steg. Det är att gå från att vara omedvetet inkompetent till att vara mer medvetet inkompetent. Enneagrammet gjorde mig medveten hur jag uppfattas och agerar i stress etc. Sen gjorde ledarträningen att jag blev ännu mer medveten och började gå mot medvetet kompetent. Målet är ju att med ryggmärgen agera på ett effektivare sätt. Jag tror att det kommer att ta flera år, vissa saker får man alltid jobba med.

 Vilka andra effekter har du sett av kombinationen Enneagrammet och TUFF-träningen?

 Det blir lättare att ge feedback till varandra när man kan prata om det utifrån strategierna. Man kan hålla det på en saklig nivå. Jag förstår att andra inte angriper mig som person utan bara vill förmedla vad som händer med dem när jag är på ett visst sätt. Där tar vi bra steg framåt men vi har en lång resa kvar att bli ännu mer raka med varandra.

Det handlar om att kliva ur vår komfortzon. Om en ”Tvåa” måste vara rak och tydlig så måste hen ju kliva ur sin komfortzon eller om jag som Åtta behöver backa tillbaka och bara gilla läget – det är ju inte min komfortzon. Där har Enneagrammet hjälpa till att ge ett språk för att ha dessa samtal så att det känns mindre ”hotfullt”.

Vad mer vill du skicka med till den som läser detta?

Det här med att jobba med självinsikt är ju grunden för att få ihop team och gå mot en mer transparent och prestigelös organisation. Det är jättesvårt att göra den resan utan att jobba med sin självinsikt.

Det är också väldigt intressant när man kommer till andra dimensioner i Enneagrammet. Som när vi jobbade med de olika instinkterna. De förklarar så mycket om varför vi hamnar där vi hamnar och vad vi ska vara väldigt observanta på. T.ex. jag som är Självbevarande – vilket jag aldrig hade tänkt på. Det ökade min förståelse jättemycket för att vi gör olika prioriteringar utifrån våra olika dominanta instinkter och att det också hänger ihop med våra strategier. Instinkterna gör det ännu tydligare och lättare att ta till sig eftersom man får nyanserna. Det tyckte jag var en av de allra viktigaste delarna i Enneagrammet.

Nu när vi pratar om att skapa bra arbetsmiljöer och vi lever i en tid med mycket stress och press och utbrändhet osv. Då blir ju det här viktigare och viktigare. Att människor känner att de kan ta kontroll och ansvar över sitt eget liv och arbetsliv – som ju ligger mycket i det här med självledarskap. Att man inte är i händerna på någon annan och att vi lär oss hur vi kan ta hand om och stötta varandra beroende på hur vi har våra strategier och instinktiva prioriteringar.

Ja, detta är en otroligt spännande och lärorik resa!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.