Enter your keyword

Sexan – den lojales – ledarstil

Sexan – den lojales – ledarstil

Sexan – den lojales – ledarstil

Ledarskapsparadigm: Ledarens uppgift är att lösa organisationens problem genom att utveckla en kreativ, problemlösande miljö där var och en känner att de är del av lösningen.

Denna vecka presenterar vi Den lojales ledarstil. Om man ser varje grundstrategi som en kultur – t.ex. i ett land, ett företag eller en grupp – så tycker vi att Den lojales strategi bäst beskriver Sveriges kultur. Grunddrivkraften i denna strategi är att skaffa sig trygghet och det gör Den lojale genom att tänka och planera framåt och hela tiden i flera olika scenarios. De är otroligt snabba på att se konsekvenserna av olika val och händelser och alltid väl förberedda på det mesta. Under ökad stress och press känner de sig alltmer otrygga och tankarna handlar alltmer om katastrofscenarier. Deras självbild är att vara någon man kan lita på och de söker även efter tillit hos andra. Är de harmoniska så är de fantastiska på att ha ett verkligt delat ledarskap där alla känner sig inkluderade, är de alltför stressade och pressade får de svårt att lita på omgivningen och de letar efter dolda avsikter hos andra.

För alla personer – oavsett grundstrategi – gäller att ju mer medveten och närvarande du är desto mer klokt och medvetet kan du agera. Då har du förmågan att använda styrkorna i din strategi och även styrkorna i andra strategier beroende på vad som krävs i stunden. Ju mindre närvarande och medveten du är – vilket hör intimt samman med ökad press och stress – desto mer agerar du på autopilot och då tenderar du att överanvända dina styrkor så att de vänds till utmaningar.

Styrkor i Den lojales ledarstil

Den lojale är inte någon auktoritär ledare – tvärtom vill de gärna vara en i gruppen. De är på detta sätt verkligt demokratiska och vill att alla ska få bli hörda och att man kommer fram till beslut tillsammans. De vill vara jämställda med sina medarbetare och delar gärna ledarskapet med någon annan – de är inga karriärister. De lägger stor vikt vid att vara pålitliga och har de lovat något så håller de verkligen det. De är också oerhört lojala mot företaget och sina medarbetare och går verkligen in för sin uppgift.

Deras sätt att tänka i konsekvenser och scenarios gör dem mycket snabba på att uppfatta potentiella hot/hinder och de har direkt lösningar och idéer eftersom de oftast redan tänkt igenom vad de skulle göra om just det hände. Vid verkligt akuta situationer är de ofta den som vet precis vad man ska göra och sätter igång direkt. De är också ärliga och öppna om sig själva och kan prata öppet om sina skavanker och utmaningar och har inget behov av att ha någon viss image.

Utmaningar i Den lojales ledarstil

När De lojala är under ökad press och stress och agerar alltmer på autopilot blir deras tankebanor alltmer negativa . Världen uppfattas som osäker och hotfull och alla tankar på olika katastrofer ger en känsla av att ”allt kan hända”. De tappar då känslan för vad som är rimligt att oroa sig eller förbereda sig för och kan skapa planer för allt möjligt, konkurser, att de får sparken, nytt världskrig etc. Som chefer kan de då snarast vara den som tynger ner gruppen än peppar den.

Ett annat problem under ökad press är att De lojala kan få svårt att fatta beslut. De tappar tilliten till sin egen inre ståndpunkt och börjar leta i omvärlden efter saker som ska verifiera rätt beslut. Tyvärr letar de sällan på bara ett ställe utan de samlar på sig alltfler olika svar och synpunkter vilket bara ökar oron och ambivalensen. Ibland kan Den lojale i denna situation snabbt bestämma sig för något vilket ofta resulterar i tvivel och ältande efteråt om det var rätt beslut.

Tips för utveckling

  • Tro på din egen ”inre sanning”- andra auktoriteter har inte svaren
  • Du behöver inte ställa upp på allt och alla jämt – lär dig sätta gränser för din lojalitet
  • Öva på tillit. Leta efter anledningar att lita på dina medarbetare – inte tvärtom
  • Inse att du är en mycket bättre ledare än vad du själv tror – tänk tillbaka!
  • Rita upp din vanliga beslutsprocess och se vilka moment du kan stryka
  • Hitta ett sätt att bryta negativa tankar – gärna bildligt – t.ex. ”klippa av filmen/tankebanan

Exempel på ledare som verkar vara Den lojale: Fredrik Reinfeldt, Lottie Knutsson, George W Bush, Woody Allen, Bruce Springsteen och Agneta Sjödin

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.