Enneagrammet är främst ett utvecklingsverktyg, att hitta sin grundstrategi är därför bara början. Den visar främst var man ”sitter mest fast” i modellen. Målet är inte att gräva ner sig där och identifiera sig med den strategin eftersom det är den vi överdriver när vi är ur balans och omedvetna om hur vi tänker, känner och agerar. Att utvecklas handlar om att lyfta blicken och se tillvaron från nya utsiktspunkter. Där kan Enneagrammodellen visa oss vad det är vi behöver utveckla för att bli mer balanserade. Man kan säga att alla strategier har fyra utvecklingspunkter.

Varje strategi i modellen är förbunden med fyra andra strategier, två på sidorna och två med linjer – se exemplet ovan. Ofta känner man redan igen en hel del i dessa strategier eftersom vi tar till dem automatiskt i olika sammanhang. De som förbinds med linjer tar vi ofta till när vi är i den obalanserade delen av vår egen strategi. Man brukar säga att vi använder dem som en säkerhetsventil istället för att sjunka ännu längre ner (se utvecklingsnivåer)  i vår egen. Då är det dessa strategiers fallgropar vi använder – inte deras sunda sidor. Allt detta sker förstås helt automatiskt och du upptäcker det kanske först efteråt. Vi kan också uppleva att när vi verkligen mår bra och är tillfreds så känner vi igen styrkorna hos dessa strategier i oss själva.

De två strategierna på ömse sidor om vår egen strategi kallas flyglar. De flesta känner igen att den ena av dem tar de till ganska ofta – både styrkorna och fallgroparna. En del känner att de använder båda flyglarna lika mycket eller väldigt sällan. Eftersom Enneagrammets strategier ligger på en cirkel kan man se detta som att vi ligger någonstans på cirkeln. Ofta lite utanför vår strategi åt ena eller andra hållet eller helt i mitten.

Så hur skulle då dessa utvecklingspunkter kunna hjälpa en person med t.ex. Sjuans strategi – som i bilden ovan?

Typiska fallgropar för Sjuan är att känna ett ökat behov av stimulans när man är i obalans. Livet känns lite trist och man tror att mer aktivitet är lösningen för att komma bort från olustkänslan. Det kan göra en splittrad och när aktiviteten inte ger den tänkta tillfredsställelsen tror man att det bara var fel på aktiviteten. Minnet är kort och det är lätt att tro att nästa sak kommer att ge en det man söker – gräset är alltid grönare på andra sidan. Detta beteende kanske leder till att man ständigt hoppar från det ena till det andra och kan lämna halvfärdiga projekt och relationer efter sig. En jakt på lycka kan förbytas i en flykt från olustkänslor.

Om Sjuan medvetet väljer att inte tro på idén om det grönare gräset utan att istället se på sin tillvaro ur Femmans styrkor kan hen:

Om Sjuan medvetet väljer att se på sin tillvaro ur Ettans styrkor kan hen:

En Sjua som redan känner igen sig mycket i Sexan kan öka tillgången till Åttans perspektiv genom att:

Om Sjua redan känner igen sig mer i Åttan kan hen ta till mer av Sexans perspektiv genom att:

Om du redan vet din strategi – fundera på hur de fyra punkterna den sitter ihop med kan stötta din utveckling. Vad vill du öva på i sommar?

Vill du veta med om hur man hittar sin strategi och använder Enneagrammet? Hör av dig till oss på: info@enneagramcenter.se

Liknande inlägg

Mer att läsa

Poddavsnitt 8 – om Sexans strategi

I dessa corona-kristider behöver vi dem som är genomtänkta och alltid tänker flera steg i...

Läs mer

Poddavsnitt 17 – Den intima instinkten – intervju

I detta det fjärde avsnittet om de biologiska instinkterna intervjuar vi tre personer som har den...

Läs mer

Vilka övertygelser har du?

”Jag måste undvika att ha tråkigt” – det är en övertygelse som styrt mig under hela mitt...

Läs mer