Enter your keyword

Du har tre intelligenser – hur använder du dem?

Du har tre intelligenser – hur använder du dem?

Du har tre intelligenser – hur använder du dem?

Det är lätt att tänka på intelligens som något mentalt (IQ). För många år sedan utökades idén om intelligens till att även innefatta våra känslor, i form av emotionell intelligens (EQ). Många som forskar i ämnet ledarskap menar att hög emotionell intelligens är det viktigaste för att bli en bra ledare. De senare åren har det skrivits en hel del om en tredje intelligens – body intelligence, eller BQ. Man har pratat om det som ”magens hjärna”. Våra hjärnor kan också delas in i dessa tre delar, reptilhjärnan (fysisk/instinktiv), limbiska systemet (emotionell) och hjärnbarken (mental). I utvecklingsmodellen Enneagrammet har dessa tre intelligenser alltid funnits med – modellen bygger på dem. Enneagramteorin säger också att vi har tillgång till alla tre intelligenserna när vi är närvarande och i balans. Då kan vi använda dem optimalt;

Mentala intelligensen – nyfikenhet, öppenhet, fantasi, stillhet i sinnet utifrån vilken bra ideér kommer

Emotionella intelligensen – empati som ger tålamod och vänlighet, tillåtelse för de känslor som är där – varken förneka eller förstora

Fysiska intelligensen – kontakt med kroppen och alla dess förnimmelser, lyssna efter maginstinkten, avslappning, lugn andning

När vi inte är så närvarande p.g.a. stress eller andra faktorer som får oss ur balans tenderar vi att använda de tre intelligenserna på ”fel” sätt. Vi kanske ”tänker” med känslorna, ”agerar” i tanken eller ”känner” med magen. Vi brukar också förstora betydelsen av en intelligens. En del av oss litar alltför mycket på rationellt tänkande och fakta, andra förstorar upp och styrs väldigt mycket av sina känslor. Ytterligare andra litar blint på sin maginstinkt och agerar överilat och alltför snabbt. I Enneagrammet blir det tydligt vad varje grundstrategi ska se upp med och vilket center som är underutvecklat och behöver mer uppmärksamhet.

Ett sätt att ”stärka” närvaron i varje intelligens är genom kroppen. Varje intelligens har en fysiskt område i kroppen och genom att fokusera all din uppmärksamhet där kan du bli mer närvarande. Kanske något att öva på i jul?

Gör såhär:

  • Sätt dig på en stol eller på en kudde på golvet, det viktigaste är att du kan känna dig avslappnad i hela kroppen. Försök ha ryggraden ganska rak så att din kroppshållning återspeglar vakenhet och samtidigt avslappning.
  • Ta ett par djupare andetag där du känner att luften går ända ner i magen, följ luftens väg in och ut med din uppmärksamhet. Känn alla förnimmelser som din anding ger upphov till i kroppen.
  • Börja t.ex. med att fokusera på området för den fysiska intelligensen, ett område c:a 2 fingerbreddar nedanför naveln och en liten bit in. Försök hålla din uppmärksamhet på det området, känn alla förnimmelser där, andas in i det området. Sitt så under 3-5 minuter (eller längre om du vill). Om du upptäcker att tankarna har flugit iväg så vänd tillbaka din uppmärksamhet till området under naveln.
  • Flytta sedan din uppmärksamhet vidare upp till det emotionella centret – hjärtat. Försök hålla din uppmärksamhet på ditt hjärta, känn alla förnimmelser där, andas in i hela det området. Sitt så under 3-5 minuter (eller längre om du vill). Varje gång du upptäcker att tankarna har tagit tag i dig så vänd tillbaka din uppmärksamhet till ditt hjärta.
  • Flytta sedan din uppmärksamhet vidare upp till det mentala centret, ett område mellan ögonbrynen, en liten bit upp och in. Det kallas ”det tredje ögat” inom yoga. Försök hålla din uppmärksamhet där, känn alla förnimmelser, tänk dig att du kan andas in i det området. Sitt så under 3-5 minuter (eller längre om du vill). Varje gång du upptäcker att tankarna har tagit tag i dig så vänd tillbaka din uppmärksamhet till det ”tredje ögat”.
  • Avsluta med att försöka hålla uppmärksamheten i alla tre intelligensområdena samtidigt. Sitt några minuter och andas in i alla tre centren och känn de förnimmelser som finns där. Detta kan vara svårt, men bara att du kan uppleva två intelligenser samtidigt hjälper dig vara mer närvarande. Med övning kan du få kontakt med alla tre samtidigt.

Är du intresserad av fördjupad självinsikt och tydliga utvecklingsvägar? Läs om våra kurser och workshops här!

God jul! 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.