”Verkligheten är sann för oss alla men olika för var och en”. Det citatet av Marcel Proust brukar vi ofta inleda våra föreläsningar med, för att illustrera just detta med människors olikheter. Att vi ser på världen på vårt eget subjektiva sätt och tycker att det är det riktiga. Det är som att vi ser tillvaron genom en kikare och ser bara en viss del som vi förstorar upp betydelsen av. Det som ligger runtom kanske vi missar helt ibland. Undermedvetet förväntar vi oss också att andra ser på världen på samma sätt och det stör oss när omgivningen har andra prioriteringar och fokus.

Det är omöjligt för oss att helt förstå varandras verkligheter eftersom vi alla är helt unika. Det är dock väldigt värdefullt att i all kommunikation ha lite mer förståelse för vilken verklighet den andre lever i. Här kan vi få viss hjälp av modeller. Dessa visar aldrig hela sanningen men kan vara en karta i den svåra terrängen av att vara människa. En känd statistiker sa en gång ”alla modeller är fel, men en del är användbara”. Enneagrammet tycker vi är en oerhört användbar modell som man bland annat kan använda för att förstå lite mer av varandras verkligheter.

Enneagrammet beskriver nio olika sätt att se på världen, som leder till nio olika sätt att fokusera, prioritera och agera. Vad känner du igen dig mest i?

Ettan – förbättraren

Världen är ofullkomlig och jag jobbar med dess förbättring – Ettor har en verklig talang för att höja kvalitén och tar stort ansvar för att göra saker så bra som möjligt. De kan också ta på sig för alltför mycket och irritera sig på andra som inte bidrar eller gör ”rätt”.

Tvåan – hjälparen

Världen är full av människor som behöver min hjälp – Tvåor är fantastiska på att finnas där för andra, att stötta, bidra och få andra att känna sig bekräftade. De kan dock ha svårt att uttrycka sina egna behov vilket gör att de kör slut på sig själva och känner sig utnyttjade.

Trean – presteraren

Världen värdesätter de som är duktiga, så det gäller att lyckas – Treor kan verkligen utveckla sina talanger med effektivitet och målfokus och sprider inspiration till omvärlden. De kan också bli alltför fixerade på sin och andras prestationer och tappa bort sin medkänsla.

Fyran – individualisten

Jag har något som andra i världen saknar/ andra har något jag längtar efter – Fyror har verkligen förmågan att tänka utanför boxen, att bidra till världen på ett meningsfullt, äkta och originellt sätt. De kan också med sin fantasi tolka in att andra inte vill ha dem med och då känna sig utanför och annorlunda.

Femman – undersökaren

Världen kan förstås intellektuellt, för det behöver jag enskildhet – Femmor kan verkligen genom analys och observation bidra med nytänkande och djup kunskap. De kan också fastna i alltför mycket i faktabaserad analys och dra sig undan andra in i sin tankevärld.

Sexan – den lojale

Världen är osäker och det gäller att vara lojal och vaken – Sexor är verkligen pålitliga och engagerade teamspelare med en fantastisk talang för att göra konsekvensanalyser . De kan också tvivla på sig själva och andra och hamna i tankar om katastrofscenarier.

Sjuan – entusiasten

Världen är full av spännande möjligheter som jag vill ta del av – Sjuor har verkligen en grundläggande optimism och bidrar med nya lösningar, öppenhet och flexibilitet. De kan också vara ovilliga att se verklighetens baksidor och känna sig begränsade och rastlösa.

Åttan – utmanaren

Världen är tuff, man måste vara stark för att klara sig – Åttor är verkligen fantastiska på att på ett tydligt och rättframt sätt agera rättvist och skydda dem som behöver dem. De kan också vara alltför tuffa mot sig själva och andra så att de kör slut på sig och omgivningen.

Nian – medlaren

Det är svårt att hävda sig i världen, istället vill jag skapa harmoni – Nior har verkligen en talang för att acceptera och förstå andras situation och därmed skapa balans och samstämmighet. Deras fokus på andra kan också göra att de glömmer sig själva och anpassar sig till omgivningen.

 

Liknande inlägg

Mer att läsa

Så kommunicerar Tvåan – hjälparen

Nu fortsätter vi med serien om hur de olika Enneagramstrategierna kommunicerar. Hur talar och...

Läs mer

Nio fasetter av människans potential

Visst vill vi alla utveckla vår potential? Men vad kan det innebära, hur skulle det kunna se ut?...

Läs mer

Så kommunicerar Nian – medlaren

Vi fortsätter vår serie om Kommunikation baserat på hur olika grundstrategier i Enneagrammet...

Läs mer