Enter your keyword

Nio signaler om ökad stress

Nio signaler om ökad stress

Nio signaler om ökad stress

70% fler sjukskrivna av stressrelaterade diagnoser! Ja vi ser rubrikerna allt oftare. Trots att vi sett trenden under många år så fortsätter den. Orsakerna är främst arbetsmiljörelaterade som personalbrist, stort ansvar men lite inflytande etc. Men vi själva då? Det verkar som om vi männsikor också har svårt att sätta stopp i tid, att känna efter hur vi egentligen mår. Vi känner inte igen de första tecknen på att vi är ur balans, och så kör vi på.

Inom Enneagramteorin beskrivs hur vår förmåga att vara närvarande är kopplat till vår psykiska balans. Att vara närvarande handlar om att lyssna på sin kropp, att vara medveten om sina känslor och att tänka klart. Detta uttrycks i de tre centren i Enneagrammet – det fysiska, det emotionella och det mentala. Att ha balans i de tre centren ger oss just den klarhet och medvetenhet som gör oss närvarande och gör att vi inte utsätter oss själva för det som är ohälsosamt. Beroende på vilken Enneagramstrategi vi har så kommer just vår obalans främst att styras av kroppen, känslorna eller våra tankar. I modellen nedan ser man de tre centren som de tre färgerna på siffrorna.

Don Riso och Russ Hudson – två av världens främsta Enneagramexperter – har utvecklat något de kallar för wake-up-calls. En signal om att vi är på väg mot ökad obalans som på längre sikt kan leda till ohälsa och vi ignorerar det. Det är ett tecken på att vi inte är i de sunda nivåerna i Riso/Hudsons utvecklingsnivåer. Vi kan alla relatera i olika hög grad till dessa tecken men det som gäller vår egen Enneagramstrategi känns oftast väldigt välbekant. Kanske så välbekant att vi inte är medvetna om hur det går till, vi hamnar där automatiskt. Nedan följer de nio väckarklockorna. Fundera på vad du känner igen dig mest i och ägna den närmaste veckan åt lite självobservation. När, var och hur ofta upptäcker du att du gör, känner eller tänker enligt ditt typiska mönster?

Med självobservation och ökad förmåga till medveten närvaro ökar också förmåga att sätta stopp i tid.

Fysiska centret

Åttan – Utmanaren: Att du använder mer energi än du behöver- du pratar högre, går mer kraftfullt, allt är lite av en överdrift. Du använder kroppen för att få saker att hända – det är som att ständigt gå uppför.

Nian – Medlaren: Att du går med på saker du egentligen inte vill eller inte kan tala om vad du behöver. För att undvika eventuell konflikt räknar du bort dig själv ur ekvationen och tar hänsyn till allas åsikter utom din egen.

Ettan – Förbättraren:  Att uppleva att du är den enda ansvarsfulla personen, den som ser till att rätt saker händer. Du upplever frustration och irritation över andra, kroppen känns stel, särskilt axlar och nacke.

Emotionella centret

Tvåan – Hjälparen: Att fokusera din tid och energi på andra och deras behov, och därmed tappa bort sina egna. Du är inte i dig själv utan känner helt med den du är med och månar om att denne ska veta det.

Trean – Presteraren:  Att du blir någon som ”får saker gjorda”, som presterar och levererar. Det du gör visar vem du är. Fokus är på din att-göra-lista och eventuella känslor sätts åt sidan.

Fyran – Individualisten: Att du använder din fantasi för att åstadkomma en välbekant känsla – ofta melankoli. Händelser, känslor och tankar från ditt förflutna tar dig bort från kontakt med nuet.

Mentala centret

Femman – Undersökaren: Att du drar dig undan mentalt och/eller fysiskt för att förstå. Hjärnan jobbar på högvarv för att samla kunskap och fakta som gör dig oberoende av andra i världen.

Sexan – Den lojale: Att du försöker tänka ut vad du ska göra – en slags orolig planering för att vara förberedd på alla eventualiteter. Tankecentrat är överansträngt och antingen gör du inget eller något impulsivt.

Sjuan – Entusiasten: Att du tror att gräset är grönare någon annanstans. Du tänker på något annat än det du gör nu och tror att något annat är bättre; annat jobb, boende, prylar, relation, aktiviteter etc.

Vill du lära dig mer om Enneagrammet – för egen utveckling eller för att jobba med andra? Läs om våra kurser här!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.