Enter your keyword

Teamroller – Fyran, individualisten

Teamroller – Fyran, individualisten

Teamroller – Fyran, individualisten

Tycker du att teamarbete kan hindra din kreativa process? Här tar vi en titt på Fyran – individualistens typiska sätt att vara i team.

De som har Fyrans strategi har som främsta drivkraft att söka sin originalitet och individualitet. Det kan därför vara svårt för dem att trivas med teamarbete där man ska kompromissa sig fram till gemensamma slutsatser. Fyror kommer bäst till sin rätt om de får utveckla sina idéer på egen hand för att sedan få feedback från teamet. Om man ger dem fria händer kan de verkligen tänka utanför boxen. Detta kan ge helt nya infallsvinklar om teamet är öppna för det. I ett nytt team funderar Fyror en hel del på sin plats i teamet och om de känner tillhörighet eller inte. Då kan de verka lite tillbakadragna. När de känner att de blir sedda och hörda kliver de gärna fram och blir riktigt entusiasmerande och passionerade för sin sak.

Det är viktigt för dem att känna respekt för teamets ledare och att denne verkligen lyssnar. Det är också mycket viktigt att de andra teammedlemmarna verkligen gör sitt bästa. För Fyror gäller sällan någon halvmesyr, är de med går det in för jobbet helhjärtat och de förväntar sig att andra gör det också. Finns det ingen uttalad ledare kan de själva ta befälet, särskilt om de har fått en idé om hur teamet ska uppnå sitt syfte.

Om konflikter uppstår i teamet uppskattar Fyror om deltagarna är ärliga och öppna om sina känslor. De räds inte känslomässiga utbrott – det kan snarast kännas uppfriskande. Då är det äkta och på riktigt.

Utvecklingstips

  • Öva på att kompromissa – se fördelar i andras idéer.
  • Lita på att du är inkluderad i gruppen, andra vill ha dig med!
  • Var försiktig med att säga ”sanningar”, du riskerar att såra andra.

Jobbar du med att leda och coacha? Med Enneagrammet får du ett verktyg för att identifiera begränsande mönster och klargöra utvecklingsvägar för dig själva och andra! Läs mer om våra utbildningar här!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.