Enter your keyword

Socialt beteende – är du självsäker, avvaktande eller plikttrogen?

Socialt beteende – är du självsäker, avvaktande eller plikttrogen?

Socialt beteende – är du självsäker, avvaktande eller plikttrogen?

Denna gång har vi en gästskribent, Anna Bolin- en av våra certifierande Enneagram trainers och medlem i EnneagramCenter Nätverk. Hon har skrivit om en av de olika triader som Enneagrammet kan indelas i:

Vi förhåller oss alla olika när vi är i sociala situationer. Enneagrammet identifierar tre huvudsakliga stilar, tre olika sätt som vi beter oss på och hanterar dessa situationer.

Dessa beskriver:

  • Hur vi beter oss i ett sammanhang med många okända människor såsom på en stor fest eller konferens, då vi alla medvetet eller omedvetet känner en viss osäkerhet
  • Vilken roll man har på jobbet/skolan och vad man bidrar med
  • Hur man vill arbeta och vad man behöver för att trivas
  • Hur man upplever andra människor och hur man upplevs av andra
  • Vad man kan behöva utveckla hos sig själv

 

De självsäkra (strategi 3,7,8)

Personer med denna sociala stil brukar hantera sociala tillställningar genom att brösta upp sig, ta plats, gå fram till okända och de brukar vara bra på att hitta på något att prata om och är ofta bra på att hålla konversationer igång. De tar på sig att vara först ut med att göra något om det behövs.

På jobbet är dessa personer ofta drivande igångsättare med många nya idéer, som ofta jobbar snabbt. De är bra på att stå upp för sig själva, pratar ofta mest på möten och är bra på att driva frågor de själva tycker är viktiga. De kan också hoppa in oförberedda i arbete och de gillar att lära sig under arbetets gång. Detta är också personer som vågar ta risker.

Det är viktigt att det händer saker och att man har mycket frihet för att dessa personer ska trivas, men också att kunna ta initiativ och starta projekt eller förändra arbetsmetoder. Det är också viktigt att ha stort eget ansvar och få möjlighet till självständighet i arbetet.

Personer med denna sociala stil kan uppleva andra människor som långsamma, tråkiga och initiativlösa och kan uppfattas av andra som alltför pådrivande, hänsynslösa och yviga.

De självsäkra behöver ofta utveckla sin hänsynsfullhet genom att lämna plats till andra, fråga vad andra vill och ha lite tålamod både med andra och sig själva. De kan också behöva tänka på att sakta ner tempot och att det ibland kan vara nödvändigt att vara förberedd.

De plikttrogna (strategi 1,2,6)

Personer med denna sociala stil brukar hantera sociala tillställningar genom att vara till hands och hjälpa andra människor. Det kan vara genom att ställa fram stolar, förklara något, göra något i köket eller prata med någon som ser ensam ut. De tar stor hänsyn till andra människor och agerar nästan som om de vore i tjänst.

På jobbet är dessa personer oftast väl förberedda och är duktiga på att beta av och slutföra arbetsuppgifter och de arbetar tålmodigt på. De vill veta vem som har ansvar för vad och vilka metoder och regler som gäller och ser på situationen utifrån andra människors behov. De gör ofta mer än sin del, tar på sig stort ansvar för att arbetsuppgifter blir utförda, håller vad de lovar och kan ha svårt att säga nej och att delegera.

Det är viktigt för dem att det finns rutiner, en tydlig arbetsbeskrivning och att de vet vilka förväntningar som finns. För att de ska trivas behöver det också finnas tid till förberedelser och vetskap om ansvarsfördelning. Arbetssättet behöver också kunna struktureras och följa vissa riktlinjer.

Personer med denna sociala stil kan uppfatta andra som ansvarslösa, slarviga och okänsliga för andra människors behov och de kan uppfattas av andra som alltför strikta, arbetsamma och ospontana.

De plikttrogna kan behöva låta andra göra på sitt sätt och ta ansvar för sig själva, och delegera mer till medarbetare. De kan också behöva fundera på vad man själv vill istället för att göra olika ”borden” och släppa taget om förutfattade meningar.

De avvaktande (strategi 4,5,9)

Att försöka läsa av miljön och personerna i den, är viktigt för personer med denna sociala stil och hjälper dem att hantera mötet med okända miljöer. De vill försöka förstå vad som pågår, vilka som kan vara intressanta och hur saker och ting hänger ihop. Utifrån sett kan de verka passiva. Ofta hoppas de kanske på att någon annan tar initiativet till kontakt och de kan vara nöjda med att bara prata med en trevlig eller intressant person.

På jobbet behöver dessa personer ofta mycket tid till att bearbeta och ta in information och intryck och har ofta ett långsammare tempo. De observerar, analyserar och tänker utanför boxen och kan komma med kreativa, okonventionella och genomtänkta lösningar. De bidrar med att lugna gruppen och är bra på att lyssna. De kan ibland vara tysta på möten och delegera alltför mycket av arbetet till medarbetare.

För att dessa personer ska trivas är det viktigt att ha en djupare mening och förståelse för arbetet och tillräckligt med tid för att bearbeta information. De kan behöva möjlighet att vara för sig själva, jobba självständigt i sin egen takt och få möjlighet att sätta sin personliga prägel på arbetet.

Personer med denna sociala stil kan uppleva andra människor som invaderande, framfusiga och stressade. Och de kan uppfattas av andra som tysta, långsamma eller till och med arbetsskygga.

De avvaktande kan behöva lära sig att ta mer plats, stå upp för sig själva, ta initiativ, kasta sig ut i saker, korta ner sin startsträcka och fokusera på att göra något även om det inte är helt genomtänkt.

Är du nyfiken på att lära dig mer om Enneagrammet? Välkommen på vår öppna föreläsning den 29 maj!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.