Laddar Evenemang
2024
11 September
Via zoom

SJÄLVINSIKT – NYCKELN TILL RESILIENS I TURBULENTA TIDER

I turbulenta tider är förmågan att anpassa sig och återhämta sig avgörande för vår mentala och emotionella hälsa. Resiliens – förmågan att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt – blir alltmer viktig. Ett sätt att stärka din resiliens är lära dig mer om dig själv – öka din självinsikt. Det ger dig:

  • Medvetenhet om styrkor och svagheter:  Detta gör det möjligt för dig att utnyttja dina resurser effektivt och arbeta med att förbättra de områden där du behöver utvecklas.
  • Identifiera och hantera känslor: Istället för att reagera impulsivt på svårigheter kan du ta steg för att hantera dina känslor på ett mer balanserat och effektivt sätt.
  • Flexibilitet och anpassningsförmåga:  Du kan snabbare identifiera och anpassa dig till nya situationer och hitta lösningar på problem.
  • Förebyggande av negativa tankemönster: Du kan lättare identifiera och bryta negativa tankemönster och beteenden som kan hindra din förmåga att hantera motgångar samt utveckla mer positiva och konstruktiva tankesätt.

I denna föreläsning visar vi hur Enneagrammet kan fungera som en kompass som leder oss till insikter om våra typiska reaktionsmönster. Modellen är även en karta för att utveckla medkänsla och förståelse för andra människors reaktioner och beteenden. Genom att förstå att vi har olika livsstrategier kan vi öva empati och ömsesidig respekt, vilket är avgörande för att bygga starka relationer och stödjande samhällen i tider av kris. Självinsikt stärker vår förmåga att hantera utmaningar och svårigheter med större mod och visdom.

Under föreläsningen kommer en av våra kunder att berätta om hur Enneagrammet varit ett verktyg för ökad resiliens. Vi kommer också att göra några korta övningar i smågrupper – man kan också välja att inte delta i dessa.

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

Anmälan

Här kan du anmäla dig!

2 Kommer
Svara här