Här gästbloggar Anna Bolin från EnneagramCenter nätverk om olika sätt att lösa konflikter och problem,  mer aktuellt än någonsin i dessa coronatider:

Hur reagerar du på motgångar, hinder, problem och konflikter – gör du det på ett Positiv, Rationellt eller Uttrycksfullt sätt?

Vi reagerar alla olika när vi stöter på hinder, problem och konflikter. Enneagrammet identifierar tre huvudsakliga stilar, tre olika sätt som vi reagerar på, hanterar och vill bli bemötta på i dessa situationer. Dessa kallas för de harmoniska triaderna – trots att de handlar om motsatsen – och tre Enneagramstrategier passar in i varje stil.

De beskriver:

 

Positiva – Tvåan, Sjuan och Nian

De positiva kan ibland ställa sig lite frågande till vad andra benämner som motgångar, konflikter eller problem eftersom de positiva fokuserar på det som är bra och fungerar samt har inställningen att allt löser sig. De är fantastiska på att hålla humöret uppe och att vara peppande både mot sig själva och andra för att dämpa en tryckt eller negativ situation. De förväntar sig även att andra ska se lätt på livet och ha en positiv attityd. De kan bli besvikna på när andra påtalar problem och tar upp svårigheter. De är lösningsfokuserade och vill att de själva och alla andra ska må bra. Eftersom de vill undvika negativitet, springer de ibland ifrån problem, vägrar att se något som en motgång eller är konfliktundvikande.

Under ökad press tycker de ofta att andra gör en höna av en fjäder, är för negativa, kritiska eller arga. Andra kan se dem som fega, blåögda, oengagerade eller orealistiska.

Det kan vara bra för de positiva att träna på att lägga mer tid på att undersöka problem och arbeta igenom svårigheter på djupet – där alla känslor får vara med.

 

Uttrycksfulla – Fyran, Sexa och Åttan

De uttrycksfulla kan behöva ventilera sin frustration först för att sedan lösa problem. De uttrycker ofta sina känslor öppet. Oftast är de den som påtalar vad som inte fungerar och låter inte problem pågå så länge. De vill att andra också reagerar starkt som ett slags bevis för att problemen är viktiga och kan bli upprörda om andra inte vill lägga lika mycket tid och energi på lösningar. Själv vill de verkligen går till botten med allt, vänder alla stenar, engagerarar sig både känslomässigt och praktiskt. Intentionen är att problemen ska klaras ut och lösas en gång för alla men kan ibland blåsa upp saker, skapa problem eller ägna allt för mycket fokus och tid på att reda ut saker. De har starka åsikter om vad de gillar och inte gillar och vill veta var de har andra människor.

Under ökad press tycker de att andra är oengagerade, fega, slappa, kyliga eller inte bryr sig. Själva uppfattas de som allt för dramatiska, bråkiga, oroliga, emotionella och att de skapar problem som inte finns.

Det kan vara bra för de uttrycksfulla att förstå hur starkt uttryckta känslor kan skrämma andra människor till tystnad.  De behöver träna på att dämpa känslorna en aning till förmån för realism och objektivitet.

 

Rationella – Ettan, Trean och Femman

De rationella vill helst lösa problem objektivt och utan känslor. De bibehåller lugnet och är bra på att skilja på sak och person och vara realistiska. De förväntar sig att andra håller sig till ämnet utan att blanda in känslor och kan bli illa berörda eller se ner på dem som gör det. De arbetar snabbt och effektivt mot en lösning och ser känslor som ett irrationellt hinder. De är bra på att bena ut vad som är vad och vill gärna luta sig mot fakta men kan bli allt för byråkratiska, fyrkantiga och kyliga. De ser till att avhandla en sak i taget ofta med hjälp av listor, regler eller praxis.

Under ökad tycker de andra är barnsliga, oansvariga, opålitliga och instabila. Själva uppfattas de som tråkiga, byråkratiska, opersonliga, kalla eller avstängda.

Det kan vara bra för de rationella att komma mer i kontakt med sina känslor i problematiska situationer, både de positiva och de negativa. Då blir de mer empatiska och levande – både mot sig själva och andra.

 

Problem- och konflikthantering tillsammans

När det gäller konflikthantering, att lösa problem och hantera motgångar tenderar vi att vara ganska konservativa och ovillig att ändra vårt sätt. Vi tycker ofta att det är det rätta sättet eller till och med det enda sättet. Vi kanske anser att om alla andra bara skulle göra som vi, så skulle det aldrig bli några konflikter, problem skulle klaras ut och motgångar hanteras. Det kan vara för att det på ett djupare plan är förknippat med vår inställning till livet och hur det ska levas.

Ett sätt att komma överens med någon med en annan konflikthanteringsstil kan vara att lyfta den tredje stilen, för att skapa en balans mellan de tre. Om jag själv t.ex. har en positiv stil och min kollega en uttrycksfull kan det vara bra att vi ser till att trycka på logiska, effektiva lösningar och försöka att hålla isär sak och person.

Hur svårt det än kan vara är det oftast bra för team att alla stilar finns med. På kort sikt kan det verka fungera bäst om alla gör på samma sätt men då missar man lätt viktiga aspekter, vilket oftast blir uppenbart på lång sikt.

Liknande inlägg

Mer att läsa

Vilka övertygelser har du?

”Jag måste undvika att ha tråkigt” – det är en övertygelse som styrt mig under hela mitt...

Läs mer

Poddavsnitt 3 – Om Ettans strategi

Detta avsnitt handlar om Ettans strategi. Den kallas i Enneagrammet för Förbättraren. De som...

Läs mer

Poddavsnitt 34 – Kommunikation på nio olika sätt del 1

Nu blir det mer av Tina och Ann igen. Efter en lång serie med intervjuer om övertygelser är vi...

Läs mer