Enter your keyword

Teamroller – Femman, undersökaren

Teamroller – Femman, undersökaren

Teamroller – Femman, undersökaren

Jobbar du hellre själv än i team? I denna blogg beskriver vi Femman – Undersökarens typiska sätt att agera i team.

De som har Femmans strategi har som främsta drivkraft att bli kompetenta och klara sig själva. Därför trivs de flesta Femmor bäst med att jobba så självständigt som möjligt. Att vara alltför involverad i ett team kan upplevas som störande och ta för mycket av deras egen tid. De kan dock uppskatta team med likasinnade, där de upplever att de andra är på samma intellektuella nivå. Då kan de få ett utbyte som för deras egna tankar och reflektioner framåt. I nya team kan de tycka att inslag av ”lära känna varandra” känns onödigt – de vill hellre fokusera på uppgiften.

Tillsammans med mer extroverta personer kan Femmor ofta inta rollen av observatören. De lyssnar och analyserar under gruppmöten men säger inte mycket. Kanske bara om de får en direkt fråga. Det är viktigt för dem att känna respekt för teamets ledare. Om denne inte uppfattas som smart nog kan de sluta sig helt. Om Femmor får en deluppgift kan de göra andra frustrerade genom att inte kunna ge ett tidsestimat. Mycket av tidsåtgången handlar om att tänka analytiskt och de vet inte hur lång tid det kan ta.

Vid konflikter i teamet vill de helst hålla sig utanför, de blir väldigt obekväma om någon visar vrede. Själva vill de vara effektiva och lösa problem logiskt.

Utvecklingstips

  • Öva på att tala om vad du tycker – före alla andra.
  • Involvera teamet när du löser problem, då ökar kreativiteten.
  • Berätta för dina kolleger och chefen om dina behov av avskildhet.

Jobbar du med att leda och coacha andra? Med Enneagrammet kan du identifiera begränsande mönster och klargöra utvecklingsvägar för dig själv och andra! Läs mer om våra utbildningar här!

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.