Enter your keyword

Teamroller – Tvåan, hjälparen

Teamroller – Tvåan, hjälparen

Teamroller – Tvåan, hjälparen

Är du den som lätt får en personlig relation till dina teammedarbetare? Vår bloggserie tar idag en titt på Hjälparen.

Tvåan – hjälparen som teammedlem 

De som har hjälparens strategi har som främsta drivkraft att skapa kontakt med andra, att få andra att må bra och att bygga relationer. Därför är de särskilt bra på att läsa av andra för att veta hur man bäst närmar sig dem och hur de på bästa sätt kan hjälpa dem.  I ett team intar Tvåor ofta rollen som allas vän. De blir lätta självet navet i teamet – den som har en personlig relation till alla. De bidrar till teamet med stort engagemang och med en positiv attityd. De vill att alla ska må bra och trivas. De tar mycket ansvar, både för teamets arbetsuppgifter men också för välmåendet. De kanske ordnar en team-aktivitet, fixar fikabörd till kaffet eller uppmärksammar när någon fyller år.

I nybildade team är Tvåor ofta de som uppmuntrar alla att bidra och hjälper till att organisera teamet och förtydliga syftet. De vill att teamet ska ha meningsfulla gemensamma mål och ser till att allas talanger kommer till användning. De är måna om att ha inflytande och gör ofta sin röst hörd. De trivs bra i team där samarbetet är ganska tätt och intensivt.

Vid konflikter och irritation i teamet är Tvåor ofta de som hjälper andra att uttrycka sina känslor. De vill snabbt ha lösningar och kan bidra med humor för att komma in i en mer positiv stämning.

Utvecklingstips

  • Ibland behöver andra ta sitt ansvar själva – öva på att backa och gör inte andras problem till dina.
  • Vänd din medkänsla mot dig själv. Vad behöver du?
  • Om du leder ett team, var noga med att behandla alla lika – ha inga favoriter.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.