Enter your keyword

Öppna digitala föreläsningar

Självinsikt - nyckeln till tryggare arbetsplatser

Grundfundamentet för ett fungerande samarbete med andra är att vi känner oss trygga. Trygghet kommer när vi upplever oss förstådda och accepterade och kan utveckla mer av oss själva och då vi förstår mer om hur andra fungerar. 

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att förbättra samarbete och kommunikation. Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska styrkor, fallgropar och stressignaler. Den beskriver också den unika utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammets baseras på människans tre intelligenser; den mentala, den emotionella och den fysiska. Varje strategi visar en typisk obalans i dessa intelligenser, som begränsar och gör att vi ofta agerar på autopilot. Modellen visar vägen till en bättre balans och därmed ökad närvaro.  Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt av både organisationer och enskilda individer.

Under föreläsningen kommer vi även att ha med en av våra kunder som berättar om hur ökad självinsikt bidragit till deras verksamhet.

”Att ha en större självkännedom innebär att ha ett bättre grepp om verkligheten” Dalai Lama

Föreläsningarna hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 10 februari och 20 april kl 18-19.30

Var: Via zoom, länk erhålles efter anmälan.

Den 1 juni kl 18-19.30 kommer vi även att ha denna föreläsning på plats i Stockholm på INDEA, Munkbron 7, Gamla Stan.

Kostnadsfritt!