Enter your keyword

Öppen föreläsning 11 december

Självinsikt för hållbara människor

Sjuktalen fortsätter att öka och många har svårt att få ihop livet – både professionellt och privat. Med ökad självinsikt kan vi bli mer medvetna om våra stressignaler och få en bättre chans att stå emot. 

Välkommen på en föreläsning som ger en introduktion till hur man kan använda utvecklingsmodellen Enneagrammet för att leva mera hållbart. Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier som alla har sina typiska styrkor, utmaningar och stressignaler. Den beskriver också den unika utvecklingspotentialen i varje strategi. Enneagrammets baseras på människans tre intelligenser; den mentala, den emotionella och den fysiska. Varje strategi visar en typisk obalans i dessa intelligenser, som begränsar och gör att vi ofta agerar på autopilot. Modellen visar vägen till en bättre balans och därmed ökad närvaro.

Enneagrammet används över hela världen för att utveckla självinsikt av både organisationer och enskilda individer.

Föreläsningen hålls av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 11 december kl 18-19.30

Var: INDEA, Munkbron 7, T-bana Gamla Stan.

Kostnadsfritt!