Enter your keyword

Att leda sig själv och andra Steg 3

Detta är tredje steget till fördjupning i Enneagrammet med fokus på de biologiska instinkterna. En ny dimension som breddar förståelsen för strategierna. Du vill använda Enneagrammet med andra i ditt arbete eller för din egen utveckling.

Innehåll

Denna kurs lyfter fram ytterligare dimensioner i hur vi människor skiljer oss åt – och är lika. Den kommer att hjälpa dig vidare i att känna igen och utveckla alla nio strategierna inom dig själv. Du kommer också att utveckla din förmåga att identifiera andras strategi. Föredrag kommer att varvas med övningar, filmer och reflektion. För att gå kursen krävs att du gått Steg 1 och 2 eller motsvarande.

Vad får du?                                                                            

  • Djupare och bredare kunskap om vad som styr och begränsar dig själv och andra
  • Ett nytt verktyg – instinkterna – som hjälper dig se nya dimensioner i dig själv och andra
  • Kunskap som hjälper dig att bättre skilja de nio strategierna från varandra.
  • Ett viktigt steg på vägen mot att själv kunna arbeta med Enneagrammet för att utveckla andra.

Kursen leds av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 09-20 resp 09-17.30, se Kalendarium för datum. 

Var: Hos Mejsla AB, Sveavägen 76, T-bana Rådmansgatan.

Pris: 9 300 kr exkl. moms. 

 

Tidigare kursdeltagare ger kursen snittbetyget 4,7 av 5!

”Fördjupning om instinkterna gav mig nya insikter om vinklingar av strategierna, det har redan hjälpt mig förstå några medarbetare mycket bättre!”

Kursen tar upp;

– De tre biologiska instinkterna och hur de i kombination med Enneagramstrategierna ger tre olika varianter av varje strategi. Vi lär oss hur instinkterna påverkar och hur vissa strategier kan förväxlas om man inte tar hänsyn till dem.

– Hur vi alla har en preferens för en av instinkterna som är dominant, en på andra plats och en som lätt kommer i skymundan och hur vi kan utveckla dem till ökad balans.

– De konstruktiva krafterna hos varje strategi; frid, ödmjukhet, autencitet, jämnmod, objektivitet, mod, balans, oskuldsfullhet och handling De destruktiva krafterna hos varje strategi; vrede, högmod, självbedrägeri, avund, girighet, rädsla, frosseri, skamlöshet och lättja. Dessa krafter kombinerat med instinkterna ger omedvetna behov som påverkar vårt sätt att tänka, känna och agera.

– Skillnader och likheter mellan olika strategier. Vilka som kan vara svårare att tyda och hur man hjälper andra att identifiera sig i Enneagrammet.

– De omedvetna övertygelser som styr varje strategi och hur vi ska komma ur deras begränsning och bli mer konstruktiva.