Enter your keyword

Enneagramtest

HPEI Enneagram Indikator

ImprimerEnneagramCenter har den svenska licensen för det validerade Enneagramtestet HPEI – Halin Premont Enneagram Indicator. HPEI är utvecklad i Belgien av två psykologer, Philippe Halin och Jaques Prémont, i samarbete med statistiker på Louvain Catholic University under ledning av Professor Nathalie Delobbe.

När HPEI konvergenstestades mot Big Five, som är det internationella riktmärket för personlighetstester i den akademiska världen, gav det signifikanta resultat. Resultatet av visade också att HPEI verkligen mäter ”något annat” än Big Five och därför ger diskriminant information i jämförelse. Det samma gäller vid jämförelser med MBTI ( Meyers Briggs Type Indicator). Genom s.k. hierarkisk multipel regression kan man verifiera om ett verktyg kan hjälpa oss att ”förutsäga” vissa beteenden eller personlighetsvariabler.  I jämförelse med både Big Five och MBTI visade sig HPEI vara betydligt mer förutsägande än de andra verktygen.

På internet kan man hitta många s.k. Ennagramtester men dessa ger ett mycket osäkert resultat. Enneagrammet baseras på bakomliggande motivation och omedvetna beteendemönster vilka är svåra att fånga i ett test. Därför krävs metoder som innehåller analys och återkoppling från någon som är utbildad. Vi använder HPEI för att det är det bäst validerade av alla Enneagramverktyg på marknaden. Vi utbildar också dem som själva vill använda HPEI.

Med HPEI besvarar du på egen hand ett on-line-baserat frågeformulär. Därefter sker intervju och återkoppling i ett personligt möte med oss. Vi gör även analyser via zoom.

Läs gärna mer om HPEI på vår leverantörs hemsida: www.enneagram.eu

 

Vill du utbilda dig till HPEI Enneagram Trainer?

VÅR BOK

SJÄLVINSIKT - nyckeln till att utveckla dig själv och andra

Detta är första boken om självinsikt som baseras på den psykologiska utvecklingsmodellen Enneagrammet. Vi har velat utöka utbudet av Enneagramböcker och samtidigt dela med oss av våra egna erfarenheter. Under de senaste tio åren har vi använt Enneagrammet tillsammans med tusentals människor - individuellt och i mindre och större grupper. Vi hoppas boken blir en handbok för den som verkligen vill förstå sig själv och sin nästa, både på arbetet och i privatlivet.

Läs mer om den och recensioner på Adlibris eller Bokus.

vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att
hålla koll på aktiviteter och få information.