Enter your keyword

Certifieringsförberedande kurs

HPEI Enneagram Trainer Certifiering

Denna kurs ger dig färdigheter inför att använda Enneagrammet med andra. Tillsammans med kunskaperna från Steg 1-4 gör denna kurs dig förberedd inför certifiering till HPEI Enneagram Trainer. Under fyra månader mellan kursen och certifieringen har du fri tillgång till HPEI indikatorn för träning.

Innehåll

Kursen tar bland annat upp ett coachande förhållningssätt, att lära ut Enneagrammet till andra, tips och fallgropar vid Enneagramanalyser m.m. Det kommer att läggas stort fokus på att öva med varandra. Som förkunskap krävs att du gått Steg 1-4 eller har motsvarande kunskaper från annan Enneagramutbildning. Du kommer också att få göra visst förberedelsearbete.

Vad får du?                                                                             

  • Kunskap om det mest centrala i varje strategi och avgörande skillnader mellan dem.
  • Övning i att själv känna igen likheter och skillnader mellan olika strategier.
  • Träning i att göra analys-intervjuer och presentera Enneagrammet för andra.
  • Unikt material som stöd för att göra Enneagramanalyser.

Kursen leds av Ann Timm och Tina Tornell. Läs mer om oss här!

När: 09-17.30 båda dagarna, se Kalendarium för datum.

Var: Hos Mejsla AB, Sveavägen 76, T-bana Rådmansgatan.

Pris: 9 300 kr exkl. moms. 

Förberedelse: Du ska ha läst vår bok SJÄLVINSIKT – nyckeln till att utveckla dig själv och andra samt häftet ”Enneagrammets 27 undertyper” från Steg 3. Du bör också repetera genom att gå igenom materialet från Steg 1-4.            

 

Mellan kursen och certifieringen har du fri tillgång till HPEI för att träna på Enneagramanalyser.

Med HPEI får du:

  • En kvalificerad on-line-baserad indikator för att göra Enneagramanalyser
  • En indikator som kan göras på nio olika språk
  • En resultatrapport som visuellt och i siffror ger dig underlag för att göra analyser
  • Flersidiga rapporter för varje strategi som tillsammans med resultatrapporten ger ett komplett material till din klient.
  • Ett system där alla dina klienters resultat samlas och möjlighet att skapa grupper
  • Ett system som kontinuerligt utvecklas och förfinas